Молитва варваре великомученице: от внезапной смерти, о замужестве, о детях

Молитва Варваре Великомученице: от внезапной смерти, о замужестве, о детях

Тропарь, глас 8*

Варва́ру святу́ю почти́м:/ вра́жия бо се́ти сокруши́/ и я́ко пти́ца изба́вися от них,// по́мощию и оружием Креста́, всечестна́я.

Перевод: Варвару святую почтим, ибо сокрушила она сети врага и, как птица, спаслась из них, с помощью оружия Креста, всесвященная!

Кондак, глас 4*

В Тро́ице благоче́стно пева́емому/ после́довавши Бо́гу, страстоте́рпице,/ и́дольская притупи́ла еси́ чти́лища,/ посреде́ же по́двига страда́льчествующи, Варва́ро,/ мучи́телей преще́ния не устраши́лася еси́, мужему́дренная,/ велегла́сно пою́щи при́сно:// Тро́ицу чту, еди́но Божество́.

Перевод: В Троице благочестиво воспеваемому Богу последовав, священная страстотерпица, ты оставила идольские святыни; и посреди судилища подвизаясь, Варвара, угроз мучителей не устрашилась, мужественная умом, непрестанно воспевая громогласно: «Троицу чту, Единое Божество!»

Молитва 1-я

К тебе́, я́ко ко и́стинному ско́раго исцеле́ния и многочу́днаго врачева́ния исто́чнику, свята́я де́во Варва́ро великому́ченице, аз немощны́й прибега́ю, и усе́рдно припа́дая, молю́ся: виждь ра́ны грехо́вныя и всетеле́сную я́зву, виждь неможе́ние души́ моея́, и сие́, обы́чным твои́м милосе́рдием и бла́гостию понужда́ема, исцели́ти потщи́ся.

Вонми́ гла́су моле́ния моего́, не пре́зри от окая́ннаго моего́ се́рдца приноси́мое стена́ние, и вопль мой услы́ши, я́ко ты еси́ мое́ прибе́жище. Святу́ю, Единосу́щную и Нераздели́мую Тро́ицу, ю́же треми́ о́кны в ба́не оте́честей созда́нными изобрази́ла еси́, о мне гре́шнем и нетерпели́вем моли́, да поми́лует мя ны́не и в день сме́рти моея́.

Помоли́ся же Отцу́ Небе́сному, да мя, все́ми грехми́ приклоне́ннаго и ни́зу пове́рженнаго, воздви́гнет на славосло́вие Свое́, и устро́ит мя всегда́ горе́ име́ти се́рдце, го́рняя му́дрствовати, а не земна́я.

Умоли́ Христа́ Сы́на Бо́жия, Иже моли́тву твою́ страда́льческую в темни́це услы́ша, да мя, лени́ваго к моли́твам и во уны́нии мно́зе а́ки в темни́це седя́ща, к ско́рому тече́нию путе́м за́поведей Бо́жиих наста́вит, и да пода́ст мне о е́же непреста́нно моли́тися усе́рдное хоте́ние.

Призови́ и Ду́ха Свята́го, чистоты́ неизнуря́емаго Исто́чника, в по́двизе страда́льчестем тя чи́стую де́ву укрепи́вшаго и от студа́ наготы́ крило́ма Свои́ма защити́вшаго, я́ко да и мне, сту́дному и нечи́стому, се́рдце чи́сто сози́ждет, и дух прав обнови́т во утро́бе мое́й: па́че же да пода́ст мне усе́рдно подвиза́тися в житии́ чи́стем и укрепи́т мя на творе́ние благи́х дел. Ве́рую, я́ко вся сия́ мо́жеши мне, о свята́я великому́ченице Варва́ро, у Пресвяты́я Тро́ицы исхода́тайствовати: и а́ще восхо́щеши, си́льна еси́ помощи́ мне, я́ко просла́вившая Бо́га во удесе́х твои́х страда́льческих. И вем, де́во свята́я, я́ко ничто́же тебе́ невозмо́жно, то́кмо а́ще не пре́зриши слез и воздыха́ния моего́: и тебе́, на Небеси́ душе́ю пребыва́ющей, покланя́яся, дерза́ю моли́твенно глаго́лати: да бу́дут у́ши твои́ вне́млюще гла́су моли́твы моея́, и твое́ свято́е предста́тельство да не даст ми без испове́дания и покая́ния умре́ти: и́бо, а́ще в ко́ем благоде́тельстве прославля́ема еси́, но в сем наипа́че, я́ко всяк, име́яй наде́жду на тя и всегда́ в по́мощь призыва́яй тя, от внеза́пныя избежи́т сме́рти, от нея́же и мене́ окая́ннаго изба́ви, де́во чи́стая, великому́ченице Варва́ро, и всемо́щными твои́ми моли́твами удосто́й мя одесну́ю Христа́ Сы́на Бо́жия ста́ти и слы́шати глас глаго́лющий: благи́й ра́бе и ве́рный, вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́. Ами́нь.

Молитва 2-я**

Прему́драя и всекра́сная свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ро! Блаже́нна еси́, я́ко Преми́рная му́дрость Бо́жия плоть и кровь не яви́ тебе́, но Сам Бог Оте́ц Небе́сный, И́же тебе́, ве́ры ра́ди от неве́рнаго отца́ оста́вленную, изгна́нную и умерщвле́нную, в дщерь Себе́ возлю́бленную прия́т; за тле́нное земна́го име́ния насле́дие пло́ти нетле́ние дарова́; труды́ му́ченическия упокое́нием Небе́снаго измени́ Ца́рствия; вре́менное твое́ житие́, сме́ртию Его́ ра́ди пресече́нное, сицево́ю воспросла́ви по́честию, я́ко ду́шу с ли́ки Небе́сных вчини́ духо́в, те́ло же, на земли́ в хра́ме их а́нгельском положе́нное, а́нгелом запове́да сохрани́ти це́ло, че́стно и многочуде́сно. Блаже́нна еси́, Христу́ Сы́ну Бо́жию, Жениху́ Небе́сному, уневе́щанная Де́во, Его́же добро́ты твоея́ Рачи́теля име́ти жела́ющи, всю себе́ страда́нием, ра́нами, удо́в ре́занием и са́мыя главы́ усече́нием, а́ки тва́рьми дража́йшими, потща́лася еси́ украси́ти: да та́ко, я́ко жена́, ве́рна главе́ свое́й — му́жу, Христу́ ду́хом и те́лом соедини́шися неразлу́чно, глаго́лющи: обрето́х, Его́же возлюби́ душа́ моя́, удержа́х Его́ и не оста́вих Его́. Блаже́нна еси́, я́ко Святы́й Дух на тебе́ почи́л есть, и́мже духо́вными духо́вная разсужда́ти нау́чена, вся ду́хи лука́вствия во и́долех я́ко па́губныя отри́нула еси́ и Еди́наго Бо́га Ду́ха позна́вши, я́ко и́стинная покло́нница, ду́хом и и́стиною кла́нятися изво́лила еси́, пропове́днически глаго́лющи: «Тро́ицу чту, Еди́но Божество́». Сию́ Святу́ю Тро́ицу, Ю́же в животе́ и сме́рти испове́данием и страда́нием свои́м просла́вила еси́, умоли́ о мне, предста́тельнице моя́, я́ко да и аз всегда́ тро́йственною ве́ры, любве́ и наде́жды доброде́телию Ту́южде Свят́ую Тро́ицу почита́ю. И́мам свети́льник ве́ры, но пра́зден благи́х дел еле́а: ты, му́драя де́во, страда́льческую плоть твою́, кро́ве испо́лненную и ра́нами пролива́ющуюся, а́ки свети́льник иму́щая, даждь от еле́а твоего́, да тем душе́вную мою́ свещу́ украси́вши, сподо́блюся по тебе́ в Черто́г Небе́сный. Пресе́льник аз есмь на земли́ и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои́; благ ве́чных насле́днице и блаже́нная ве́чери в Ца́рствии Небе́снем прича́стнице, я́ко в стра́нствии жития́, Трапе́зы Боже́ственныя угоде́ния, си́це и во исхо́де от ми́ра жела́емаго сподо́би мя напу́тствования; и егда́ в коне́ц сном сме́рти начну́ усыпа́ти, косни́ся тогда́ изнемога́ющия пло́ти моея́, я́ко иногда́ А́нгел Илии́, глаго́лющи: воста́ни, я́ждь и пий: я́ко да благода́тию Боже́ственных Те́ла и Кро́ве Тайн укрепле́н преиду́ в кре́пости я́ди тоя́ дале́кий путь сме́рти, да́же до Горы́ Небе́сныя: и та́мо, Его́же ты чрез три окна́ ба́нныя пре́жде ве́рою Бо́га Тро́ицу узре́ла еси́, Сего́ ку́пно с тобо́ю лице́м к лицу́ да удосто́юся ви́дети и сла́вити Его́ в неконча́емыя ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3-я

Свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ро! Моли́ с на́ми и о нас, раба́х Бо́жиих (имена), умоля́емаго от Своего́ милосе́рдия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не отста́вит от нас вся ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, христиа́нскую же кончи́ну жития́ на́шего безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Боже́ственных Тайн прича́стну да да́рует, да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым предста́тельством, душе́ю и те́лом всегда́ здра́ви пребыва́юще, сла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева, не удаля́ющаго по́мощи Своея́ от нас, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я**

Свята́я сла́вная и всехва́льная великому́ченице Варва́ро! Со́браннии днесь в хра́ме твое́м Боже́ственном лю́ди, ра́це моще́й твои́х поклоня́ющиися и любо́вию целу́ющии, страда́ния же твоя́ му́ченическая, и в них само́го Страстополо́жника Христа́, да́вшаго тебе́ не то́чию е́же в Него́ ве́ровати, но и е́же по Нем страда́ти, похвала́ми ублажа́юще, мо́лим тя, изве́стная жела́ния на́шего хода́таице: моли́ с на́ми и о нас, умоля́емаго от Своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не отста́вит от нас вся ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да́рует христиа́нскую кончи́ну животу́ на́шему — безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, Боже́ственных Тайн прича́стну, и всем, на вся́ком ме́сте, во вся́кой ско́рби и обстоя́нии тре́бующим Его́ человеколю́бия и по́мощи, вели́кую Свою́ пода́ст ми́лость, да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым предста́тельством, душе́ю и те́лом всегда́ здра́ви пребыва́юще, сла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева, не удаля́ющаго по́мощи Своея́ от нас всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Краткое житие

День памяти 4/17 декабря

Претерпела множество пыток за Христа. Перед казнью просила Господа, чтобы каждый, кто призовет ее имя и помянет ее страдания, был избавлен от внезапной смерти, сподобился исповеди и Св. Причастия.

**Акафист святой великомученице Варваре.

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-velikomuchenice-varvare.html

Варвара молитва о замужестве

Молитва Варваре Великомученице: от внезапной смерти, о замужестве, о детях

Среди Апостолов Христовых жил Андрей Первозванный. Верующие обращались к нему с праведной молитвой о замужестве дочери, когда нет хорошего жениха.

 • Скептики возразят, дескать, у каждой свое назначенное время.
 • Так его никто и не подгоняет.
 • Дорогие мои, замужество дочери может случиться хоть завтра, но Вы ведь очень хотите увидеть хорошего жениха?

Чтобы вымолить его у Господа Бога, необходимо обратиться к Андрею Первозванному. Он защитит Вашу дочь от греховного замужества.

Ступайте в православный Храм и поставьте по 3 свечи к иконе Николая Чудотворца, Иисуса Христа и Святого Андрея Первозванного.

Для домашнего моления наберите водицы святой. Докупите еще 3 свечи.

Придя домой, уединитесь в запертой комнате.

Зажгите все свечи. Рядом поставьте православные иконы и графинчик со святою водой.

3 раза прочтите Молитву “Отче Наш” и Псалом 90. Усердно перекреститесь.

Приступайте к блаженному нашептыванию специальных молитв, просящих о замужестве дочери.

Первозванный Апостол Андрей, Божий Угодник. Спаси меня от страдания вечного, да отринь все муки сердечные. Попроси у Бога замужества дочери, чтоб жила в православии, а не в скорбном тщеславии. Подари ей жениха хорошего- не телом красивого, а душою счастливого. Да будет воля твоя. Аминь.

Мученик Андрей, Апостол Первозванный. Рассердился Господь на меня, скорби валятся день ото дня. Помоги мне грехи искупить, замуж дочку мою облачить. Умоляю, отвадь женихов, что похлеще заклятых врагов. Да будет воля твоя. Аминь.

Первозванный Андрей, Мученик и Спаситель. Заступись за дочку мою, я тебя в покаянии молю. Может черт постарался иль враг, но в глазах ее слезы и страх. Женихи попадаются скверные, лишь богатые- только неверные. Замуж выйти не может она, словно гадко претит Сатана. Первозванный Андрей, помоги, ее душу в Христе сбереги. Да будет воля твоя. Аминь.

Каждую молитву следует читать неторопливо- 3 раза подряд, осеняя себя крестным знамением.

Ваша дочь обязательно встретит жениха достойного- по благословению Господа Бога.

Молитва святой Варваре о замужестве, 3 молитвы великомученице

Ваше замужество станет благодатью если Вы помолитесь святой великомученице Варваре. Вы не просто выйдете замуж, а встретите достойного спутника жизни.

 1. Дорогие женщины и девушки, мне беспомощно жаль, что так много разводов.
 2. Не успела сыграть свадьбу- уже “покатились колечки”.
 3. Святая Варвара- это Божья Угодница, которая помогает в замужестве верном.
 4. Если у Вас нет ее иконы, зажгите 3 свечи и поставьте рядом те, которые имеются в наличии.
 5. Уединившись в запертой комнате, Вас ничего не должно отвлекать.
 6. Просите замужества, но знайте, что в греховных помыслах святая Варвара Вас не услышит.
 7. Прочтите несколько раз молитву “Отче Наш”.

Представьте себе верного кавалера, любящего Вас и детей. Не пророчьте себе красоту и богатство: тленно все это.

Приступайте к многократному и неторопливому нашептыванию специальных молитв, обращенных к великомученице Варваре.

Святая Варвара, Божья Угодница. Как Господь благословляет на брак, пусть мне не встретится враг. Я лишь молю о замужестве верном, чтобы любимый не выдался скверным. Лично готова к семье благородной, ты защити от чумы чужеродной. Замужем стану молиться Христу, в нужные дни предаваясь посту. Да будет воля твоя. Аминь.

Великомученица Варвара, Божья Избранница. В гнете греховном я сбилась с пути, ты помоги мне покой обрести. Радость в замужестве мне напророчь, не ради сладости в темную ночь. Пусть в православии мы заживем, и от соблазнов бесовских уйдем. Да будет воля твоя. Аминь.

Святая Великомученица, Блаженная Варвара. Я умоляю, грехи отпустить, чтобы одной в тишине не грустить. Я о замужестве верном прошу, чтобы я ведала все, что вершу. Деткам- здоровье, нам- верность и честь, счастья от чувства, что мы рядом есть. Да будет воля твоя. Аминь.

Усердно креститесь после прочтения каждой молитвы (не менее 3 раз).

И пусть Ваше замужество будет самым счастливым!

Молитва Пресвятой Богородице о замужестве своем

Чтобы Господь поскорее послал Вам достойного жениха, помолитесь Пресвятой Богородице о замужестве своем. Как заботливая мама, Вы можете обратиться с молитвенной просьбой о замужестве дочери. В том случае, если Вы молодая девица, верующая в религиозное православие, привлеките в свою собственную жизнь настоящее счастье.

 • Выйти замуж Вы, конечно же, сможете, только главное- это греховной пропасти избежать.
 • Если Вы уже встречаетесь с поклонником, все равно обратитесь к Богородице, чтобы он был благословен или отвержен.
 • Как и водится, посетите сначала православный Храм и поставьте по 3 свечи к иконе Иисуса Христа, Николая Чудотворца и Пресвятой Богородице. Находясь у священного образа Девы Марии, произнесите про себя эти молитвенные строчки:

Дева Мария, благослови меня на замужество верное и отринь гулянье прескверное. Аминь.

Сердечно креститесь и возвращаетесь назад. На выходе покупаете 12 свечей и перечисленные выше иконы. В наиболее подходящее время закрываетесь в комнате и зажигаете все свечи. Рядом ставите иконы. С искренней верой в душе читаете несколько раз Молитву “Отче Наш” и Псалом 90. Изгоняете из своей души вожделение, мысли о тленном обогащении и греховном осквернении.

С достойным смирением приступаете к многократному нашептыванию молитвы о замужестве своем, обращенной к Деве Марии.

Читайте так же:  Помогут ли молитвы вернуть любимого

Читайте также:  К чему снится говно: человеческое говно, говно животных во сне

Пресвятая Богородица, прости мое нетерпение и к замужеству рвение. Ниспошли мне мужа работящего, не пьющего и не гулящего. Сбереги меня от соблазна телесного и защити от обмана чудесного. Пусть замужество в брани не стонет, и никто никого не прогонит. Пусть Господь все по вере воздаст, и никто никого не предаст. Да будет воля твоя. Аминь.

Усердно креститесь. Тушите свечи. Уносите в урну огарки. Иконы убираете в шкаф.

Периодически молитесь Пресвятой Богородице о своем замужестве с верой в душе. Когда все исполнится- я сказать не могу. На все воля Божья, творимая в христианском православии.

Молитва варваре великомученице

Когда-то давно жила семья, все были очень дружными. На дворе был 317 год, а город – Иллиполь. Каждый день семья собиралась за столом, все рассказывали друг другу интересные истории, делились легендами, внимали опыт старших. Однажды в дом пришло счастье – родилась маленькая девочка, красивая как цветок.

Шло время, малышка росла, семья ее очень любила. И все бы ничего, да только люди эти верили в старых богов. Спустя время умерла мама девочки, а отец крепко взялся за ее воспитание. Несмотря на мировоззрение своего папы, девушка выросла на христианской вере. А затем, ее казнили по приказу отца. Имя ее было Варварой. Теперь же, она – Святая, кому молятся изо дня в день.

Молитва Святой Варваре — когда читать

Перед самой смертью мученица взмолилась перед Господом Богом и попросила, чтобы Он всегда помогал тем, кто в Него искренне верит. После того, как Варвара отошла в иной мир, народ узнал о ее печальной истории и начал ей молиться. Сегодня к Великомученице обращаются с прошением об:

 • удачном замужестве;
 • о семейном благополучии и счастье;
 • о том, чтобы исцелиться от страшной болезни;
 • о том, чтобы не нагрянула внезапная беда;
 • о том, чтобы рядом всегда чувствовалась защита;
 • о том, чтобы спастись от внезапной смерти.

Что бы ни происходило на Руси, каких бы воин ни было, храм, где находятся мощи Святой Варвары, все враги и беды обходят стороной – это настоящее чудо. Памятный день Мученицы, который отмечают верующие – 17 декабря.

Кому стоит читать молитву Варваре?

Первоначально Святая Варвара считалась покровительницей всех ремесленников, потому что при жизни очень любила рукоделие.

Сегодня же, молитвы могут возносить ей и те люди, кто боится внезапно умереть – и таких очень много. Дело в том, что некоторые профессии считаются жизненно опасными.

Каждый день люди встают на работу и уходят, не зная, вернутся или нет. Так, в первую очередь, стоит молиться Варваре тем, кто работает в данных сферах:

Молитва Варваре Великомученице — текст на русском

«Святая славная и всехвальная великомученице Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая, и в них Самаго Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему — безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь»

 • Молитва Ефрема Сирина;
 • Сильная молитва Богородице о здравии;
 • Молитва Матроне Московской о любви — https://bogolub.info/molitva-matrone-moskovskoj-o-lyubvi/.

О том, как читать молитву

Как и в каждой молитве, здесь есть ряд правил, которые нельзя нарушать. Например, читка текста должна быть искренней, медленной, с обдумыванием каждого слова.

Нельзя быстро пробегать глазами по тексту, не дочитывая до конца окончания или неправильно ставя ударения.

Стоит помнить, что вы работаете со священным писанием, а, значит, должны иметь в виду, что обращаетесь не к кому-то, а к Высшим Силам.

Если верить в то, что говорите, то Бог обязательно поможет, направит на истинный путь и никогда не оставит в беде. Так же, главное правило, которое важно запомнить – это абстрагирование от плохих мыслей.

Другими словами, если есть риск не вернуться с работы, то, читая молитву, нельзя представлять себе то, что однажды вы не придёте домой. Всегда нужно настраиваться и надеяться на лучшее, доверяя Господу Богу и Святой Варваре.

Лучше всего выучить молитву, а не читать с листа.

Молитва Варваре может произноситься при любых обстоятельствах. Если вам плохо, то просто помолитесь Великомученице, чтобы на душе стало светлее и лучше. Если очень хочется встретить вторую половинку, то вы уже знаете, что нужно сделать.

Святая Варвара обязательно поможет и никогда не оставить молящегося человека одиноким. Помните, что быть верующим человеком – значит, молиться каждый день, благодарить Бога за жизнь. Старайтесь как можно чаще посещать священное место и ставить свечки.

Отворите свою душу для духовной жизни.

Читайте так же:  Молитва от болезни псориаза

Молитва Варваре Великомученице

Святая Варвара Илиопольская – это христианская великомученица. В православии она очень почитаемая. К ней, чаще всего, обращаются, как к защитнице от внезапной и насильственной смерти. Как известно в православии, такие деяния человека являются большим грехом, поэтому наказуемы Богом.

Святая Варвара Илиопольская

Кто такая Варвара Великомученица

Жила Варвара Илиопольская в 3 веке в большом торговом городе Илиополе Финикийском. Семья ее была языческой, а отец её, Диоскор, был богатым и знатным человеком. Он очень любил свою дочь и был очень привязан к ней.

Когда Варвара подросла, ее отец, стремясь уберечь красавицу от нескромных взоров и исключить какое-либо общение с первыми христианами, появившимися в то время в городе, поместил ее в закрытый замок. Девушка жила в роскоши и ни в чем не нуждалась.

Но она прекрасно понимала, что отец поместил ее «золотую клетку» и всей душой противилась этому.

Проводя много времени в одиночестве, девушка часто созерцала из окон высокой башни красоты окружающего мира. И в своих размышлениях она сама пришла к мысли, что Творцом всего великолепного мира является Единый Бог.

И переубедить ее в этом не смогли даже уверения воспитательниц о том, что все в мире создано позолоченными истуканами, которые принадлежали языческому миру.

Пытливый природный ум девушки подсказывал ей, что истинный Бог не рукотворный, а имеющий собственное бытие, находящееся вне материального мира.

Когда пришло время замужества, девушка объявила о своем желании оставаться целомудренной. Отец предоставил ей возможность общаться с замужними подругами, рассчитывая на то, что дочь изменит свое мнение. Но однажды случайно вне замка девушка встретила тайных христиан, и это решило ее дальнейшую судьбу. Именно они познакомили ее с учением о Триедином Божестве и поведали о Творце.

С этого момента единственным желанием Варвары стало принять крещение. Новые друзья вскоре познакомили ее со священником, который окрестил ее.

Когда отец вернулся с дальнего путешествия, дочь сразу призналась ему в том, что она отвергает язычество и начинает исповедовать христианство. В сильном гневе Диоскор чуть было не зарубил дочь, но ей удалось сбежать.

Но, к сожалению, спрятаться девушке не удалось, вскоре она была схвачена слугами отца.

Видео (кликните для воспроизведения).

Отец привселюдно отрекся от дочери и отдал ее на суд безжалостного правителя города. Язычник попытался уговорить Варвару отказаться от христианской веры, но вскоре понял, что девушка непреклонна, поэтому отдал ее в руки палача.

Ночью, когда измученная девушка лежала без чувств на полу темницы, пред ней появился сам Иисус Христос и велел ей перетерпеть все мучения и не терять надежду на помощь Божью. Утром последовала казнь. За свои мучения душа ее вознеслась на небо, откуда и сегодня оказывает действенную помощь всем страждущим.

В чем покровительствует мирянам

Святая Великомученица Варвара пришла к жизни вечной через собственные страшные мучения. В настоящее время эту Святую, чаще всего, считают защитницей от напрасной смерти.

В православной религии Варвара считается покровительницей всяких «женских дел». Она всегда помогает беременным и роженицам, если те обращаются к ней за помощью. На Руси у этой Святой всегда просили о благополучных родах. Часто верующие просят у Варвары благополучия для своих детей и молятся ей об их здоровье. Икона святой Варвары является оберегом для верующей беременной женщины.

В ряде стран, Варвара также считается покровительницей плодородия. Существует предание, что когда Святая при жизни убегала от своих преследователей, то ее следы тут же зарастали пшеницей. Также, в настоящее время к Варваре часто обращаются женщины с просьбами об устройстве своей судьбы. И многие верят, что молитва поможет преодолеть депрессию, апатию и грусть.

Молитва Святой Варваре Великомученице от внезапной смерти

Молитвы Святой Варваре Великомученице отличаются огромной силой. Но произносить их может только глубоко верующий человек. Большинство из них можно найти в молитвословах. Но при этом допускается обращаться ко Святой с молитвенным в произвольном виде.

 1. Самой популярной молитвой Святой Варваре Великомученице является молитвенное обращение от внезапной смерти.
 2. Молитва в переводе на русском языке:
 3. Читать молитву рекомендуется в оригинале, но для того, чтобы понять ее смысл, нужно знать ее перевод на русский язык.
 4. Звучит он следующим образом:

Молитва об исцелении и здоровье Святой Варваре

Пользуются большой популярностью молитвы об исцелении и здоровье.

Сильная молитва звучит следующим образом:

Молитва Варваре об устройстве женской судьбы

Самыми действенными молитвами к Святой Варваре являются молитвенные обращения, в которых содержатся просьбы о женском счастье. С помощью такой молитвы можно устроить свою судьбу и встретить надежного и верного спутника жизни.

Молитва об удачном замужестве и семейном счастье

Молитва об удачном замужестве и семейном счастье звучит следующим образом:

Молитва о детях

Материнская молитва Великомученице Варваре способна надежно защитить ребенка от самых разных напастей. Ее можно читать, как в храме, так и дома. Желательно обязательно молиться перед иконой Святой и при зажженных церковных свечах.

Звучит молитвенное обращение о детях следующим образом:

Видео молитва Святой Варваре

Православные молитвы ☦

15 сильных молитв о замужестве

Источник: https://monastyrvhmelevo.ru/varvara-molitva-o-zamuzhestve/

Молитва Варваре Великомученице

Православие богато большим количеством святых и мучеников. Все они при жизни прошли нелегкий путь за что и были причислены к лику святых. Не есть исключением и Варвара Великомученица. У многих людей ее имя ассоциируется с грустной и старинной историей.

Молитва Варваре Великомученице: от внезапной смерти, о замужестве, о детях

Житие святой

В 4 веке в богатой и знатной семье на свет появилась здоровая и красивая девочка. Ее родители были приверженцами веры старых богов. Еще в раннем детстве умерла мать, и ее воспитанием полностью занимался отец.

Когда девушка выросла, то приняла решение посвятить свою жизнь служению Господу. Такой поворот событий не понравился ее упрямому отцу. Он пытался убедить девушку в ошибочности ее решения, но все попытки были тщетными.

Во главе других язычников он казнил девушку.

Именно с той поры ее стали почитать в православии. Зачастую с молитвой к святой Варваре Великомученице обращаются женщины. Некоторые просят о:

 • скорейшем удачном замужестве,
 • дарование детей,
 • обретение второй половинки,
 • а также о защите от различных бед.

В восьмом веке мощи святой перевезли в Киев и оставили на хранение во Владимирском соборе, где они находятся и до сегодняшнего дня.

Молитвы святой

Незадолго до своей смерти Варвара обратилась к Господу с искренним прошением о том, чтобы тот всегда помогал тем, кто будет в этом нуждаться и не оставлял его в беде. Именно поэтому все, кто просит святую о:

 • скорейшем выздоровлении,
 • защите от внезапной смерти,
 • удачном замужестве,
 • семейном счастье,
 • нечаянной беды – все найдут заступничество и обретут помощь.

О том, что мощи святой обладают чудодейственными способностями, говорят многие. Подтверждением этого есть тот факт, что Киев был разграблен несколько раз и разбит, а вот храм, где они покоятся – остается невредимым. День памяти данной мученицы отмечают 17 декабря.

Варвара не оставляет наедине со своими проблемами всех тех, кому необходима помощь. Изначально многие думали, что она покровительствует ремесленникам, так как сама очень любила заниматься рукоделием.

Но это лишь небольшая часть ее благодетели. Часто с молитвой к Варваре от внезапной смерти обращаются те, кто не желает умирать без покаяния.

Так же читайте:  Молитва о тяжело больном Богородице Целительнице

Отмечается также, что чтение молитв у мощей святой способны заряжать предметы небывалой силой. Именно поэтому многие паломники прикладывают свой нательные крестики, кольца, браслеты к раке с мощами во время молитвы. Затем их используют не только как чудотворные талисманы, но и как защитные.

Молитва о женском счастье

Что такое женское счастье? У каждой женщины оно свое. Кто-то мечтает о второй половинке, другой о детях, а третий и вовсе о доме.

Но всем представительницам слабого пола хочется чувствовать себя счастливой. Вот поэтому многие и обращаются с молитвой к Варваре Великомученице о женском счастье.

Так как ей не суждено было его познать в полной мере, то она не оставляет без помощи тех, кто этого просит.

«Святая славная и всехвальная великомученице Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая, и в них Самаго Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему — безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь»

Молитва о замужестве

Молитва Варваре о замужестве – самое распространенное обращение к мученице. Принято считать, что если Вы помолитесь данной святой, то обязательно встретите достойного спутника жизни, за которого и выйдете замуж.

Чтобы обратится к ней стоит сделать некоторый обряд. Возьмите ее икону, а если нет такой в доме, то возьмите те, которые есть. Зажгите рядом с ними 3 свечи. Желательно остаться наедине, так ничто не будет Вас отвлекать.

Так же читайте:  Молитва от депрессии

Просите о замужестве, но только греховные помыслы стоит убрать, иначе Вас не услышат. Сначала прочтите «Отче наш» и перекреститесь. Затем четко представьте себе своего будущего спутника жизни и повторяйте специальные слова.

Святая Варвара, Божья Угодница. Как Господь благословляет на брак, пусть мне не встретится враг. Я лишь молю о замужестве верном, чтобы любимый не выдался скверным. Лично готова к семье благородной, ты защити от чумы чужеродной. Замужем стану молиться Христу, в нужные дни предаваясь посту. Да будет воля твоя. Аминь.

Великомученица Варвара, Божья Избранница. В гнете греховном я сбилась с пути, ты помоги мне покой обрести. Радость в замужестве мне напророчь, не ради сладости в темную ночь. Пусть в православии мы заживем, и от соблазнов бесовских уйдем. Да будет воля твоя. Аминь.

Святая Великомученица, Блаженная Варвара. Я умоляю, грехи отпустить, чтобы одной в тишине не грустить. Я о замужестве верном прошу, чтобы я ведала все, что вершу. Деткам- здоровье, нам- верность и честь, счастья от чувства, что мы рядом есть. Да будет воля твоя. Аминь.

После этого усердно перекреститесь и верьте, что святая обязательно Вам поможет.

Молитва Варваре о детях

Как в православных, так и в католических храмах довольно таки часто звучит молитва именно этой святой. Она покровительствует всех женщин, которые хотят ребенка, вынашивают его или уже родили.

Молитвы к ней помогают скорому и удачному родоразрешению. Кроме того можно читать молитву святой Варваре о детях. Она поможет им исцелиться от различных хворей, укрепить дух, расти крепкими и прочее.

Для этого можно использовать текст вот этой молитвы:

Святая славная и всехвальная великомученице Христова Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественнем людие и раце мощей твоих покланяющиися и с любовию целующии, страдания же твоя мученическая и в их Самаго страстоположника Христа, давшаго тебе, не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Таин причастну, и всем на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии, требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здравии пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Помните, что возношение прошений будет услышано только в том случае, если Вы говорите это от чистого сердца. Немаловажным является и то, что в Ваших помыслах не должно быть ничего дурного и злости. Ведь основным считается искренность молитвы.

Кроме просьб не стоит также забывать о благодарственных словах. Всегда, после обращения к святым с той или иной просьбой, поблагодарите их. Ведь все, что мы имеем – это благодаря им.

Сделать это можно если использовать тексты специальных молитв или просто своими словами.

Так же читайте:  Значение иконы Георгия Победоносца и о чем молятся

Смотрите еще видео с молитвой святой великомученице:

Молитва Варваре Великомученице

Великим постом каждый день (с вечера воскресенья по пятницу) читается молитва св. Ефрема Сирина: Господи и Владыко живота моего, Дух …Читать «Далее»
Потрясающая эта история произошла в далёкие уже семидесятые годы двадцатого века в одном из сёл Донбасса. Жила семья: муж, жена …Читать «Далее»
Есть хороший анекдот про то, как мужчина спас тонущего мальчика, рискуя жизнью. И мама мальчика нашла героя. И требовательно спросила, …Читать «Далее»
А значит, наши почившие сродники ждут, что мы придем в Храм с хлебом и прочими приношениями, напишем записки, помолимся. Говорят …Читать «Далее»
У одной Православной москвички случилось большое горе. Пропал ее взрослый сын — пошел отнести что-то другу, да так и не …Читать «Далее»
В моду вошла традиция на все праздники слать друг другу электронные открытки – и напрягать ум не надо, подбирая нужные …Читать «Далее»
Сретение произошло через 40 дней после Рождества Христова. У иудеев того времени было две традиции, связанных с рождением в семье …Читать «Далее»
В тот день мы опять поссорились с мужем из-за этих дурацких обоев. Как сейчас помню, было двадцать первое сентября, Рождество …Читать «Далее»
Задумывались ли вы о том, почему наши дети не хотят проводить время с нами? Может потому, что когда-то, когда они …Читать «Далее»
Даже если вы прекрасный специалист и отличный человек — все равно обойдутся. Погрустят, повспоминают и найдут, кем заменить. Миллиарды людей …Читать «Далее»

Источник: https://tolkovanie.info/molitva-varvare-velikomuchenitse/

Молитва великомученице Варваре о детях

Администратор сайта | 06.01.2019

В безудержных терзаниях о благополучии чад, знайте и помните о том, что в помощь Вам обращена православная молитва великомученице Варваре о детях.

Непослушные и дерзкие, они перестали Вас уважать. Подростковый максимализм превратился в холодное равнодушие. Дети огрызаются и не желают внимать Вашим советам.

Дорогие родители, не приведи Господь, если ребенок тяжело заболел. Но даже в час свирепой кручины, очень Вас прошу, не сетуйте на Господа Бога.

Моя бессменная задача заключается в том, чтобы неустанно помогать Вам в решении насущных проблем. И сейчас, я переживаю рядом с Вами, несмотря на то, что нахожусь далеко.

Убедительная просьба вступить в православный Храм. Вам понадобится ровно девять свечей. Благочестиво перекреститесь три раза подряд. Поставьте по три свечи к иконе Иисуса Христа и святой Варвары. Смиренно прочтите эти молитвенные строчки.

Святая Великомученица Варвара, ради всех святых, избавь моих детей от затей роковых. Пусть очистятся они от смертных грехов и сатанинских тяжких оков. Да будет воля твоя. Аминь.

Наберите святой воды. Целомудренно покиньте Церковь.

Когда родных детишек не окажется дома, запритесь в одной из комнат квартиры. Зажгите три свечи. Рядом поставьте перечисленные выше иконы. Перелейте в графин святую воду.

Мыслите о детях только в положительном ключе. Не осуждайте их, и себя не терзайте. Непоколебимо уверуйте в заступничество Господа Бога, которое наступит через просветление.

Приступайте к осмысленному и высокодуховному чтению православной молитвы.

Святая Великомученица Варвара Илиопольская, осени меня благим вразумлением и не попусти терзать себя сожалением. Спаси детей родных от скверны и врагов роковых. Избавь их от недугов ядовитых, по телу блуждающих и адской болью терзающих. Сохрани от ошибок нечаянных и помыслов злобных, отчаянных. Чтобы дети мои примерно учились, и работать честно стремились.

Не накажи их долгим лишением, и строгим тюремным заключением. Пусть они встретят любовь благословенную, честную, верную и нетленную. Не совратятся на измену плотоядную и не угодят в пучину непроглядную. Великомученица Варвара, защити детишек моих от корысти и сребролюбия, от гордыни и жадного безумия. Помоги им веру укрепить, Господа Бога принять, творить добро, а не стяжать.

Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь.

Наложите на себя крестное знамение. Дождитесь полного угасания свечей. Всей семьей пейте святую воду.

Дай Бог, чтобы Ваши дети росли здоровыми и счастливыми!

Читайте похожие темы

Поделитесь страницей в социальных сетях

^Наверх^ ^Наверх^

Источник: https://100molitv.ru/pravoslavnye-molitvy/molitva-velikomuchenitse-varvare-o-detyah.html

День святой Варвары: приметы, молитвы и что нельзя делать

Икона святой Варвары / calgary-orthodox.ca

 • 17 декабря православные чтят память святой великомученицы Варвары, которая приняла мученическую смерть за христианскую веру в 306 году в царствование императора Максимиана.
 • В этот день также отмечаются именины всех девочек по имени Варя.
 • Именно Днем святой Варвары открывается Никольский цикл – цикл трех праздников, которые идут один за другим: Варвары, Саввы и Николая.
 • День святой Варвары – прекрасный повод вспомнить, о чем молятся великомученице Варваре и кому помогает святая Варвара.

Святая Варвара: о чем молятся

Святая Варвара – покровительница шахтеров, военных, ремесленников (святая при жизни очень любила заниматься рукоделием), торговцев, моряков и вообще любых путешественников. Также считается, что святая Варвара помогает выйти замуж.

Перед иконой Святой Варвары просят о:

 • об удачном и скором замужестве;
 • о женском счастье, также возносят молитву святой Варваре о беременности;
 • о защите от внезапной смерти, то есть без покаяния;
 • об исцелении от болезней, в частности, возносят молитву Варваре о здоровье ребенка.

Святая Варвара: молитва

Святая Варвара: молитва о замужестве

Святая Варвара, Божья Угодница. Как Господь благословляет на брак, пусть мне не встретится враг. Я лишь молю о замужестве верном, чтобы любимый не выдался скверным. Лично готова к семье благородной, ты защити от чумы чужеродной. Замужем стану молиться Христу, в нужные дни предаваясь посту. Да будет воля твоя. Аминь.

День святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или женыМолитва святой Варваре от внезапной смерти

Святая славная и всехвальная великомученице Христова Варваре! Собраннии днесь во храме твоем божественнем (или: пред честным образом твоим) людие, раце мощей твоих покланяющеся (или: и тебе почитающия) и любовию целующе, страдания твоя мученическая и в них Самаго страстоположника Христа похвалами ублажаем, и тебе, известная желания нашего ходатаице, молим: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего милосердия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нуждная прошения, христианскую же кончину жития нашего безболезненну, непостыдну, мирну и Божественных Таин причастну да дарует, и всем на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии, требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Исраилева, не удаляющаго помощи Своея от нас, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Что нельзя делать на Варвары

В церквях в этот день служат панихиды по умершим.

День Варвары в Украине отмечают исключительно женщины. Девушки устраивают гадания на варениках: разная начинка символизировала разные изменения в жизни:

 • сахар сулил сладкую жизнь;
 • монетка – прибыль и финансовое благополучие;
 • укроп – крепкое здоровье;
 • нитка белая – дальнее путешествие, черная – короткую дорогу;
 • кольцо – свадьбу;
 • а вот мука – неудачи.
Читайте также:  Ложка загребушка - сувенир для денег: заговор, отзывы

Подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парнейКстати о свадьбах. В день Варвары у незамужних девушек было принято ломать веточку вишни и ставить ее дома в вазу: если ветка до Рождества зацветет, то считалось, что в грядущем году девушка непременно выйдет замуж.

Считается, что в этот день нельзя, стирать, белить и месить глину. А вот заниматься рукоделием можно, так как святая Варвара была умелой вышивальщицей и очень любила заниматься рукоделием. Именно она вышивала ризы самому Иисусу Христу.

День святой Варвары: приметы

Есть немало примет, связанных с этим днем:

 • если накануне дня Варвары на небе много звезд – жди холодов, если небо тусклое и хмурое – тепла;
 • если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная;
 • теплый день святой Варвары сулил хороший урожай льна;
 • если на улице сильный мороз, то он еще долго продержится.

Была и «преступная» примета на Варвару: «Если на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься».

Источник: https://glavred.info/life/10034921-den-svyatoy-varvary-primety-molitvy-i-chto-nelzya-delat.html

Молитва от внезапной смерти к Варваре

Эта молитва Святой Варваре помогает выйти замуж, построить счастливую семью и излечиться от всякой хвори. Также с этой молитвой обращаются к ней перед или во время операции.

Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая, и в них Самаго Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему — безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Защитные молитвы от внезапной смерти

 • С этими молитвами можно обратиться к святым за защитой от внезапной смерти и несчастного случая.
 • Выберите нужное из меню:
 • Все молитвы подряд:

Молитва Варваре Илиопольской от смерти

 1. Святая славная и всехвальная великомученице Варваро!
 2. Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая, и в них Самаго Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати,
 3. похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице:
 4. моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню,
 5. и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему — безболезненну, непостыдну, мирну,
 6. Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость,
 7. да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва Гурию, Самону и Авиву от несчастного случая

 • О преславнии мученицы Гурие, Самоне и Авиве!
 • Защитите нас, раб Божиих (имена), от напастей злых человек и козней демонских: оградите нас от нечаянный смерти, избавите от огня, меча и всякаго душепагубнаго обстояния.
 • Ей, страстотерпцы Христовы, устройте нам молитвами вашими вся благая и полезная, да благочестно житие временное прешедше и кончину непостыдну стяжавше, удостоимся теплым заступлением вашим со всеми святыми одесную Правосуднаго Бога Судии стати и Того непрестанно славити, со Отцем и Святым Духом, во веки веков.

Защитная молитва перед иконой Богородицы «Ильинская»

 1. О, Пресвятая Госпоже, Владычице моя Богородице, небесная Царице, спаси и помилуй мя, грешнаго ра­ба твоего, от напрасным клеветы, от всякия беды и напасти и внезапныя смерти.
 2. Помилуй мя в дневных часех, и утренних, и вечерних, и во всякое время сохрани мя: стояща, седяща соблюди, и на всяком пути ходяща, и в нощных часех спяща снабди, покрый и заступи.

 3. Защити мя, Влады­чице Богородице, от всех враг моих, видимых и невидимых, и от всякаго злаго обстояния.
 4. На всяком месте и на всякое время буди ми, Мати Преблагая, необоримая стена и креп­кое заступление.
 5. О, Пресвятая Госпоже Владычице Дево Богородице, приими недостой­ную молитву мою и сохрани мя от напрасныя смерти, и даруй ми прежде конца покаяние.

 6. Пресвятая Богородице, спаси нас.
 7. Ты мне хранительница жизни всей явися, Пречистая!
 8. Ты мене избави от бесов в час смерти!
 9. Ты и по смерти упокой!
 10. Под твою милость прибегаем, Бо­городице Дево, молений наших не пре­зри в скорбех, но от бед избави нас, едина чистая и благословенная.
 11. Пре­святая Богородице, спаси нас.

Молитва Ангелу-хранителю от внезапной смерти

 • Ангел-хранитель, вестник Христов, проводник воли Его на земли, в воде, в воздухе тоже, взываю к тебе, молю о помощи твоей.
 • Не допусти погибели моей раньше того, как Творец задумал.
 • Не допусти, чтобы душа моя похищена нечистым была.
 • Пусть да будет на все воля Божия, смиренно предам в руки Его душу свою, когда призовет.
 • Оберегай меня от преждевременной смерти, ибо не тела то погибель, но души.
 • Охраняй, святый, душу мою, береги мою жизнь земную.
 • Как Творец примет душу мою в смертный час, так ты, ангел, прими ее на попечение ныне, пока Творец не призовет.

Защитная молитва Архангелу Михаилу

Великий архистратиже Божий, Михаиле, победитель демонов, победи и сокруши всех врагов моих видимых и невидимых.

И умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня Господь от всех скорбей и от всякой болезни, от смертоносной язвы и от напрасной смерти, о, великий архангеле Михаиле, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Архангелу Селафиилу о защите от смерти

О, великий архистратиже Божий Селафииле!

Ты молиши Бога за людей верующих, умоли Его благоутробие за меня, грешную, да избавит меня Господь от всех бед и болезней и от напрасныя смерти и да сподобит меня Господь Царствия Небеснаго со всеми святыми во веки веков.

Молитвы великомученице Варваре Илиопольской

 1. К святой Варваре обращаются с молитвами:
 2. — для защиты от внезапной смерти и несчастного случая, — для избавления от грусти и уныния,
 3. — с просьбой о замужестве и семейном счастье.

Молитва первая

Святая славная и всехвальная великомученице Варваро!

Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая, и в них Самаго Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице:

Читайте так же:  Молитвы сильные на привлечение денег

моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему — безболезненну, непостыдну, мирну,

Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва вторая

 • Премудрая и всекрасная святая великомученице Христова Варваро!
 • Блаженна еси, яко Премирная мудрость Божия плоть и кровь не яви тебе, но Сам Бог, Отец Небесный, Иже тебе, веры ради от невернаго отца оставленную, изгнанную и умерщвленную, в дщерь Себе возлюбленную прият;
 • за тленное земнаго имения наследие плоти нетление дарова;
 • труды мученическия упокоением Небеснаго измени Царствия;
 • временное твое житие, смертию Его ради пресеченное, сицевою воспрослави почестию, яко душу с лики Небесных вчини духов, тело же, на земли в храме их ангельском положенное, Ангелом заповеда сохранити цело, честно и многочудесно.
 • Блаженна еси, Христу Сыну Божию, Жениху Небесному, уневещанная дево, Егоже доброты твоея Рачителя имети желающи, всю себе страданием, ранами, удов резанием и самыя главы усечением, аки утварьми дражайшими, потщалася еси украсити: да тако, яко жена, верна главе своей — мужу, Христу духом и телом соединишися неразлучно, глаголющи: «Обретох, Егоже возлюби душа моя, удержах Его и не оставих Его».
 • Блаженна еси, яко Святый Дух на тебе почил есть, имже духовными духовная разсуждати научена, вся духи лукавствия во идолех яко пагубныя отринула еси и Единаго Бога Духа познавши, яко истинная поклонница, духом и истиною кланятися изволила еси, проповеднически глаголющи: «Троицу чту, Едино Божество».
 • Сию Святую Троицу, Юже в животе и смерти исповеданием и страданием своим прославила еси, умоли о мне, предстательнице моя, яко да и аз всегда тройственною веры, любве и надежды добродетелию, Туюжде Святую Троицу почитаю. Имам светильник веры, но празден благих дел елеа;
 • ты, мудрая дево, страдальческую плоть твою, крове исполненную и ранами преливающуюся, аки светильник имущая, даждь от елеа твоего, да тем душевную мою свещу украсивши, сподоблюся по тебе в Чертог Небесный внити. Пресельник аз есмь на земли и пришлец, якоже вси отцы мои;
 • благ вечных наследнице и блаженныя вечери в Царствии Небеснем причастнице, яко в странствии жития, Трапезы Божественныя угодения, сице и во исходе от мира желаемаго сподоби мя напутствования;
 • и егда в конец сном смерти начну усыпати, коснися тогда изнемогающия плоти моея, яко иногда Ангел Илии, глаголющи:
 • востани, яждь и пий; яко да благодатию Божественных Тела и Крове Тайн укреплен, преиду в крепости яди тоя далекий путь смерти, даже до Горы Небесныя:
 • и тамо, Егоже ты чрез три окна банныя прежде верою Бога Троицу узрела еси, Сего купно с тобою лицем к лицу да удостоюся видети и славити Его в некончаемыя веки.

Молитва от внезапной смерти св. Варваре

Молитва от внезапной смерти св. Варваре

Святая великомученица Варвара имеет от Господа дар подавать просящим её людям перед смертью покаяния и причащения.

И это убеждение проверено временем. Действительно те верующие, кто ежедневно читал ей молитву, умирали с исповедью и причастием, (а значит — попадали в Рай!).

Волшебства тут никакого нет. Если человек начинает день с утренних молитв, и прибавляет к ним молитву святой Варваре, то она обережет его от тяжелого греха. Поэтому издавна весь Русский народ молился этой любимой и почитаемой святой от внезапной смерти без Исповеди.

Давайте и мы помолимся этой дивной заступнице!

Молитва

Святая славная и всехвальная великомученице Варваро! Собраннии днесь (в храме твоем Божественном) люди,(раце мощей твоих покланяющиися и любовию целующии), страдания же твоя мученическая, и в них самого Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас, умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Варвару святую почтим: вражия бо сети сокруши, и яко птица избавися от них, помощию и оружием Креста, всечестная.

В Троице благочестно певаемому, последовавши Богу, страстотерпице, идольская притупила еси чтилища: посреде же подвига страдальчествующи, Варваро, мучителей прещения не устрашилася еси мужемудренная, велегласно поющи присно: Троицу чту, едино Божество.

Святая великомученице Варваро, моли Бога о нас! Упаси нас и наших родных и близких от внезапной смерти! Аминь.

Источник: https://qkid.ru/molitva-ot-vnezapnoj-smerti-k-varvare/

Ссылка на основную публикацию